Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

RAST ISTRE: Ohranjanje naravne dediščine – revitalizacija sadnih vrst karakterističnih za območje Istre

Lega Istre in klimatski dejavniki omogočajo uspešno gojenje vinske trte, oljk, fig kakor tudi sadnih vrst kot so mandelj, žižola, granatno jabolko, navadna jagodičnica ali koprivovec, ki bi potencialno lahko povečale pestrost pridelave ter obogatile turistično ponudbo. Nekoč so bile te sadne vrste precej razširjene, v zadnjem času jih najdemo le poredko. Omenjene sadne vrste niso morfološko in botanično opisane, podatkov o biodiverziteti teh vrst ter prehranski vrednosti rastlin, ki rastejo na področju Istre ni na voljo.

Osnovni cilji projekta so

  • Analizirati kje v naravi (obmejno območje Istre) rastejo drevesa/grmi žižole in granatnega jabolka. Opisati značilnosti teh dreves (morfologija) in jih okarkterizirati na nivoju genetskega materiala (DNA).
  • Analizirati vsebnost biološko pomembnih molekul (npr. hranilna vrednost, vitamini, antioksidanti) v plodovih žižole, granatnega jabolka, mandlja, navadne jagodičnice in listov koprivovca , ki rastejo na območju Istre.
  • Postaviti nasad granatnega jabolka na območju hrvaške Istre in nasad žižole na območju slovenske Istre. Nasada bosta v prihodnosti predstavljala osnovo za študij teh rastlin ter pomembno prispevala h količini proizvedenih plodov na področju Istre.
  • Promocija izdelkov (marmelade, kis, žganje, sok) starih sadnih sort na sejmih in turističnih prireditvah ter razdelitev sadik žižole in granatnega jabolka zainteresiranim posameznikom.
  • Izobraževanje o agronomskih praksah, prehranski in uporabni vrednosti starih sadnih vrst v okviru seminarjev, delavnic in predavanj.
  • Povezovanje kulture in ohranjanja naravne dediščine v okviru slikarske kolonije in extempora na temo starih sadnih vrst.

Projekt RAST ISTRE je sofinanciran iz Evropskih sredstev za regionalni razvoj povezuje partnerje s področja Slovenije (Biotehniška fakulteta –Univerza v Ljubljani, Znanstveno raziskovalno središče-Univerza na Primorskem, Društvo za trajnostni razvoj Istre – D3) in Hrvaške (Inštitut za poljeprivredu i turizam Poreč, Općina Vižinada-Visinada, Udruga za promicanje i zaščitu kulturnih programa „TRIADA" Sveti Lovreč).

Eksperimentalna nasada žižole in granatnega jabolka predstavljala trajno dediščino projekta. Nudila bosta prostor za promocijske in izobraževalne prireditve ter izmenjavo mnenj in izkušenj pri gojenju starih sadnih vrst. Promocijske aktivnosti in izobraževanja bodo rezultirale v večji prepoznavnosti tako pri potencialnih proizvajalcih kot tudi potrošnikih. Znano je, da obiskovalci in turisti vse večjo pozornost namenjajo živilom visoke kakovosti z znanim geografskim poreklom. Zato predstavlja raziskovanje in gojenje naštetih vrst potencialno tržno nišo, obogatitev turistične ponudbe in potencialen vir prihodkov za lokalno prebivalstvo na obeh straneh meje.

login