Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

Inštitut za poljeprivredu i turizam Poreč

InstitutPorecwww.iptpo.hr/

Ožje področje raziskovalnih in drugih aktivnosti inštituta za kmetijstvo in turizem predstavljajo vinogradništvo in vinarstvo, oljkarstvo, zelenjadarstvo, agroturizem in turizem v podeželskem prostoru. Dejavnosti zavoda obsegajo znanstveno, izobraževalno in strokovno delo s področja biotehničnih in družbenih znanosti, biotehnologije in ekonomije. Naloga zavoda je znanstveno-raziskovalno delo na področju turizma, primarno za ohranitev in razvoj kmetijstva v podeželskem prostoru in uporabo rezultatov znanstvenih raziskav v praksi.

V okviru inštituta deluje: Zavod za kmetijstvo in prehrano (znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju biotehničnih znanosti), Zavod za ekonomiko in razvoj kmetijstva (družinsko kmetijstvo, planiranje in zaščita prostora), Zavod za turizem (razvoj, ekonomika in organizacija podeželskega turizma v Istri), Tehnološki razvojni center (razvojni projekti, kreiranje izdelkov in tehnologija, razvijanje infrastrukture za razvoj gospodarstva) in Poskusna kmetijska posest (znanstveno-raziskovalno in strokovno delo, kmetijsko zemljišče, vinska klet z mini vinifikacijo, mini oljarna, mini pivovarna).

Genski laboratorij Inštituta za kmetijstvo in prehrano izvajanja analize DNA z metodo mikrosatelitov. Namen laboratorija je izvajanje analiz potrebnih za formiranje in vzdrževanje poskusnih nasadov in genske banke avtohtonih sort vinske trte, oljk in drugih kmetijskih kultur. V laboratoriju se izvajajo tudi molekularne (DNA) analize za gensko identifikacijo in formiranja baze podatkov avtohtonih sort vinske trte in oljk.

 

  • dr. Dean Ban
  • mag. Ninoslav Luk
  • dr. Marin Krapac
  • Elvino Šetić
  • Marina Lukić
  • dr. Sara Godena

Porec

login