Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

Općina Vižinada-Visinada

OpcinaVisinarahttp://www.vizinada.hr/

Občina Vižinada-Visinada je enota lokalne samouprave ustanovljena v skladu z Zakonom o županijah, mestih in občinah v Republiki Hrvaški. Občina Vižinada se nahaja v osrednjem delu zahodnega priobalnega območja polotoka Istra. Meri 36,10 km2 in po popisu prebivalstva leta 2001 ima 1,137 prebivalcev.

Občina v okviru lokalne samouprave opravlja dejavnosti lokalnega značaja, s katerimi se neposredno zadovoljujejo potrebe prebivalcev, ki pa niso z Ustavo ali zakoni v pristojnosti državnih organov in to predvsem dejavnosti, ki se nanašajo na: urejanje naselij in stanovanjske politike, prostorsko in urbanistično načrtovanje, komunalne dejavnosti, skrb za otroke in socialno varstvo, primarno zdravstveno varstvo, vzgojo in osnovno izobraževanje, kulturo, telesno kulturo in šport; varstvo potrošnikov, varstvo in ohranjanje naravnega okolja, protipožarno varstvo in civilno zaščito.

V skladu z zakonom se s statutom podrobneje urejajo: dejavnosti na področju lokalne samouprave, simboli Občine, javna priznanja, enakopravna uradna uporaba jezika in pisave narodne manjšine, oblike sodelovanja enot lokalne samouprave doma in v tujini, notranja organizacija, pristojnosti in način dela občinskih organov, neposredno sodelovanje občanov pri odločanju, imetje, financiranje in uradne listine Občine; začetek veljavnosti statuta in uredbe o nadzoru ter druge zadeve pomembne za uresničevanje pravic in obveznosti na področju samoupravnega delovanja Občine.

 

  • mag. Marko Ferenac

Vizinada vizinada202-630x500

login