Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče

UniPrimorskahttp://www.zrs.upr.si/

Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS) deluje izrazito interdisciplinarno, s prepletanjem humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved s poudarkom na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornje jadranskega območja v primerjavi s srednje evropskim in še posebno celotno slovenskim prostorom. Poslanstvo UP ZRS je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja z znanstevno-raziskovalnim, strokovnim in izobraževalnim delom. V zadnjih dvajsetih letih raziskovalnega dela na področju oljkarstva se je v okviru ZRS in kasneje UP ZRS oblikovala skupina vrhunskih strokovnjakov in raziskovalcev s področja živilske kemije, agronomije in genetike.
V letu 2013 se je ustanovil Inštitut za oljkarstvo pri UP ZRS z oddelekom za Agronomijo, genetiko in rastlinsko biotehnologijo (OAGRB), oddelkom za kemijo in živilstvo (OKŽ) ter infrastrukturno enoto akreditiranega (www.gov.si/sa/ št. LP-040), mednarodno pooblaščenega http://www.internationaloliveoil.org ter v evropski meroslovni sistem vpetega Laboratorija za preskušanje olja (LPO) http://www.euramet.org/index.php?id=members&cc=si.

Novo nastali inštitut bo skušal nadgraditi delo v okviru strokovnih nalog, temeljnih, aplikativnih in številnih evropskih projektov s področja morfologije, genetike in varstva sredozemskih kultur ter kemijske karakterizacije živil. Inštitut je tudi vpet v univerzitetno izobraževanje na UP FAMNIT in UP FVZ.

 

  • dr. Milena Bučar-Miklavčič
  • dr. Bojan Butinar
  • dr. Dunja Bandelj
  • dr. Vasilij Valenčič
  • dr. Ana Miklavčič Višnjevec
  • LogoPrimUni

UniPrim

login