Logo

RAST ISTRE

 

   SVRK2   SLOEUHR

SlovenianCroatianhr-HREnglish (UK)

Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

Logo UL

http://www.bf.uni-lj.si/

Biotehniška fakulteta je članica Univerze v Ljubljani (UL). Na fakulteti so organizirani različni univerzitetni dodiplomski in podiplomski študiji, prav tako pa poteka raziskovalno, profesionalno in svetovalno delo na področjih biologije, mikrobiologije, prehrane, agronomije, gozdarstva, ribištva in njim sorodnih tehnologij – lesarstva, živilstva in biotehnologije. Na fakulteti je zaposlenih približno 600 ljudi, in vpisanih skoraj 3000 študentov.

Oddelek za živilstvo je eden od sedmih oddelkov na Biotehniški fakulteti. Je nosilec univerzitetnih dodiplomskih in podiplomskih študijev živilske tehnologije, po novem živilstva in prehrane, ter mikrobiologije.Raziskovalna dejavnost oddelka organizirano poteka v okviru treh skupin oz. raziskovalnih programov: Integrirano živilstvo in prehrana, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja in Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi.

Raziskovalna dejavnost programskih skupin med drugim obsega tudi analizo vsebnosti in bioloških učinkov sekundarnih metabolitov rastlin. Razvijajo se metode za kapsulacijo biološko aktivnih komponent v živilih. Testirajo se protiglivni in protibakterijski učinki rastlinskih ekstraktov. Oddelek za živilstvo poskuša pridobljeno znanje na različnih področij kot so mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, aplicirati v razvoj novih bioprocesnih tehnologij in bogatiti pedagoški proces v okviru univerze in širše.

UL 26 članic, od tega 3 akademije
3.200 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in laborantov
1.200 raziskovalcev in sodelavcev
1.600 na spremljajočih delovnih mestih

40 000 študentov

Biotehniška fakulteta združuje 7 oddelkov in izvaja 4 visokošolske strokovne programe

 • 9 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
 • 15 univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje
 • doktorski študij BIOZNANOSTI - 3. stopnja

(3500 študentov)

 

Oddelek za živilstvo

 1. KATEDRA ZA TEHNOLOGIJE, PREHRANO IN VINO
 2. KATEDRA ZA TEHNOLOGIJO MESA IN VREDNOTENJE ŽIVIL
 3. KATEDRA ZA BIOTEHNOLOGIJO, MIKROBIOLOGIJO IN VARNOST ŽIVIL
 4. KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO 5.
 5. KATEDRA ZA BIOKEMIJO IN KEMIJO ŽIVIL

 

 • dr. Nataša Poklar Ulrih
 • Ajda Ota
 • dr. Blaž Cigić
 • dr. Helena Abramovič
 • dr. Mihaela Skrt
 • dr. Sonja Smole Možina
 • dr. Nina Gunde-Cimerman

 

P4-0121

BIOKEMIJSKA in BIOFIZIKALNO-KEMIJSKA KARAKTERIZACIJA NARAVNIH SNOVI

Raziskovalno delo:

I. Antioksidanti in ostale bioaktivne komponente: fenolne spojine, tehnološka izraba bioaktivnih komponent
II. Fizikalnokemijske metode karakterizacije bioaktivnih komponent
III. Hipertermofilne arheje

DvorecULj

biotehniskaFak

KnjiznicaZT

KatedrazaBiokemijo

login